Tiếng Anh

Chúng ta đều là những kẻ lữ hành

Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng tôi mới may mắn làm sao khi tôi có bạn là bạn của tôi,

Mối nguy lớn nhất đối với mỗi người

Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream. The greatest danger for most of us is not that

Thành công là gì?

A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself. No – one gets an iron – clad guarantee

Điều bạn gặt hái được

Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi. What you get by achieving your goals,

Giàu có là 1 điều tốt

It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of

Có hai loại người trên thế giới này

Còn những người đi tìm thành công luôn luôn tìm hiểu những lý do tại sao công việc có thể hoàn thành. You lifted me