Ý Chí

Là người đàn ông thì luôn phải kiểm soát được điều này

Là người đàn ông thì luôn phải kiểm soát được hai thứ. Đó là dòng suy nghĩ và dòng nước tiểu. Biểu trưng cho cả

Phụ nữ có thể hận, có thể khóc nhưng phải kiên cường

Là đứng lên và đi hay đứng lại rồi bị quên lãng. Quyền quyết định thuộc về bạn Phụ nữ có thể hận, có thể

Thước đo một người đàn ông

Thước đo một người đàn ông không phải khoảnh khắc anh ta thoải mái và nhàn hạ mà tại thời điểm anh ấy tranh luận

Đừng bao giờ cúi xuống trên bất kỳ ai

Hãy cứ khát khao, Hãy cứ dại khờ Tôi nghĩ rằng mục đích của cuộc đời là sống hữu ích, sống có trách nhiệm, được

Cuộc đời này là như thế đấy!

Nếu chúng ta phải hy sinh nhiều thế thì tuyệt đối không được hy sinh cho nhầm người. Tôi nghĩ rằng nếu bạn làm được

Nhiệm vụ của thanh niên

Và rồi sẽ có vẻ như chúng ta là những người may mắn. Không còn trẻ, chúng ta sẽ nói tuổi trẻ thật tốt; nhìn