Đừng bao giờ cúi xuống trên bất kỳ ai

Hãy cứ khát khao, Hãy cứ dại khờ

morning meditation


Tôi nghĩ rằng mục đích của cuộc đời là hữu ích, có trách nhiệm, được tôn trọng, và biết yêu thương. Trên hết, điều thật sự có ý nghĩa là: cho ai đó, vì cái gì đó, và tạo nên dấu ấn riêng của bạn trên thế gian này
– Leo C. Rosten

Đừng bao giờ cúi xuống trên bất kỳ ai, trừ khi bạn đang giúp họ đó đứng lên
– Jesse Jackson

Stay Hungry, Stay Foolish
Hãy cứ khát khao, Hãy cứ dại khờ
– Steve Jobs

Theo , giữ im lặng không có nghĩa là bạn không có gì để nói, mà là bạn cho rằng họ chưa sẵn sàng để nghe suy nghĩ của bạn.
– Khuyết Danh

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *