Tiền bạc cũng như đàn bà

Nếu hạnh phúc là ở sự thỏa mãn vật chất, thì chúng ta có thể coi con bò là hạnh phúc.

Nếu bạn còn muốn sáng tạo nghệ thuật thì bạn phải giữ cho đừng giàu quá. Cái bản chất của nghệ sĩ là có nghèo, có đau khổ mới đòi cho được sự đền bù và mới tạo được những tuyệt phẩm.

André Maurois

cũng như : muốn giữ nó thì phải săn sóc nó, bằng không nó đi tạo hạnh phúc cho người khác.

E. Bourdet

Khi ghen người ta cầm chắc rằng mình yêu, cũng như khi tự làm cho mình đau đớn, người ta cầm chắc rằng mình còn sống.

Henry Duvernois

Nếu hạnh phúc là ở sự thỏa mãn vật chất, thì chúng ta có thể coi con bò là hạnh phúc.

Heraclit

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *