Gia đình là nhà tù…

Tình yêu, việc làm, gia đình, tôn giáo, mỹ thuật, lòng ái quốc là những ngôn từ rỗng tuếch đối với kẻ đói ăn.

Gia đình là nhà tù của thiếu nữ, là xưởng thợ của đàn bà.

Bernard Shaw

Hòa hợp là nguồn sức mạnh, sức mạnh là nguồn thịnh vượng của gia đình.

Tục ngữ Pháp

Tình yêu, việc làm, gia đình, tôn giáo, mỹ thuật, lòng ái quốc là những ngôn từ rỗng tuếch đối với kẻ đói ăn.

O. Henry

Người phụ nữ bình thường luôn ghen với chồng mình. Còn người phụ nữ xinh đẹp thì lúc nào cũng quá bận rộn với việc ghen chồng người khác.

Oscar Wilde

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *