Cách để bắt đầu yêu một người

Thật đau khổ cho kẻ nào lúc bắt đầu yêu, đã không tin rằng là vĩnh cửu.

Tình yêu chỉ hướng tới một người, còn tất cả mọi thứ khác chỉ là nỗi khó chịu, khổ sở. Một tình yêu như thế chứa đựng chất độc đối với cả hai người.

F. Decghinxki

Trên đời chỉ có một việc đáng nói. Đó là tình yêu, vì nó là nguyên nhân của mọi sự sung sướng và là mầm móng của mọi sự đau khổ.

K. Rôse

Thật đau khổ cho kẻ nào lúc bắt đầu yêu, đã không tin rằng tình yêu là vĩnh cửu.

J. Côngxtăng

Yesterday is but a vision, and tomorrow is only a dream. But today well lived makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a dream of hope.
Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.

Khuyết danh

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *