Để trưởng thành hơn

Nếu như đối phương là người quan trọng, gặp chuyện không cần nói, tôi nhất định sẽ giúp đỡ.

Để trưởng thành bạn cần phải đánh đổi bằng nhiều mối quan hệ và đánh mất rất nhiều người-gọi-là-bạn
– Khuyết Danh

Chính những khác biệt đã đưa chúng ta lại gần nhau hơn. Đó là cách mà tình bạn hình thành
– Khuyết Danh

1. Ai đối tốt với tôi, nhất định tôi sẽ đối xử tốt với người đó.
2. Chỉ cần bạn coi tôi là người quan trọng, việc của bạn chính là việc của tôi.
3. Đối phương làm rõ ràng mọi chuyện, nhất định tôi sẽ không tính toán điều gì.
4. Kết giao bạn bè thì sẽ đối xử thật tình, không bao giờ đùa cợt xấu tính.
5. Không bao giờ giả dối, ai đối tốt với tôi tự tôi hiểu.
6. Nếu như đối phương là người quan trọng, gặp chuyện không cần nói, tôi nhất định sẽ giúp đỡ.
7. Đời người khó đoán, tôi chẳng thể khiến tất cả mọi người đều yêu thích mình.
– Hòa Hỏa

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *