Thích một người là gì?

Chỉ ước ao với ai đó trên hành tinh bận rộn này, mình thật sự quan trọng, quan trọng đến mức tuyệt đối, đến mức ích kỉ.

Thích một người là một cảm giác, không thích một người là một sự thật. Sự thật thì dễ dàng giải thích, cảm giác lại khó có thể diễn tả nên lời.
– Khuyết Danh

Bạn sẽ biết rằng đó là khi tất cả những gì bạn muốn là người đó hạnh phúc cho dù niềm hạnh phúc đó không có phần của bạn…
– Julia Roberts

Chỉ ước ao với ai đó trên hành tinh bận rộn này, mình thật sự quan trọng, quan trọng đến mức tuyệt đối, đến mức ích kỉ.
– Phan Ý Yên

Có bao nhiêu người trên thế gian này, chung nhịp nhưng không thể cầm tay đi chung trên một con đường? Nhân duyên này sẽ khổ đau nhưng đó chính là thứ nhân duyên khiến bạn trở nên mạnh mẽ.
– Phan Ý Yên

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *