Để trưởng thành và hạnh phúc

Để trưởng thành bạn cần phải đánh đổi bằng nhiều mối quan hệ và đánh mất rất nhiều người-gọi-là-bạn

Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.
Có 2 thứ vô tận đó là vũ trụ và sự ngu ngốc của loài người, tôi thì không chắc chắn về vũ trụ…
– Albert Einstein

Người đàn ông đích thực luôn biết cách để chuộc lỗi của mình, không đơn thuần chỉ là nói xin lỗi
– Khuyết Danh

Bạn có thể yêu hay ghét; thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.
– Phạm Lữ Ân

Để trưởng thành bạn cần phải đánh đổi bằng nhiều mối quan hệ và đánh mất rất nhiều người-gọi-là-bạn
– Khuyết Danh

Phụ nữ có thể hận, có thể khóc, nhưng không thể không kiên cường.
– Mộng Lý Nhàn Nhàn

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *