Khi bạn có tiền trong tay

Thế nhưng nó vẫn cứ có thể kéo dài cả đời bởi vì ta đã chọn nhau…

So long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good.
Chừng nào mà kỷ niệm về những người thương vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ nói rằng đời tốt đẹp.
– Helen Keller

Khi bạn có trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào, cả thế giới sẽ quên mất bạn là ai. Đó là cuộc sống!
– Bill Gates

Trong tình bạn, người ta chẳng đưa nhau ra tòa thị chính đăng ký, thế nên chẳng thực sự có ngày lễ để kỷ niệm… Thế nhưng nó vẫn cứ có thể kéo dài cả đời bởi vì ta đã chọn nhau…
– Marc Levy

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *