Tình bạn sau tình yêu

A person is only complete when she has a true friend to understand her, to share all her passions and sorrows with, and to stand by her throughout her life.

đôi khi là cái cớ để một người có thể gặp một người, để một người vẫn có thể quan tâm chia sẻ với một người…
– Khuyết Danh

Đừng đợi người không nên đợi, đừng làm tổn thương người không nên tổn thương. Có những người, định mệnh vốn dĩ chỉ có thể làm khách qua đường. Có những chuyện, chúng ta chỉ có thể cảm thấy bất lực. Tình yêu hay tình bạn, nghĩ thoáng một chút, nỗi đau sẽ vơi đi một chút.
– Hòa Hỏa

No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.
Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.
– Khuyết Danh

A person is only complete when she has a true friend to understand her, to share all her passions and sorrows with, and to stand by her throughout her life.
Một người chỉ toàn vẹn khi có một người bạn chân thực có thể hiểu mình, chia sẻ mọi đam mê và buồn phiền và ủng hộ mình suốt cả cuộc đời.
– Jennifer L. Armentrout

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *