Bóng tối và ánh sáng

Theo tâm lý học, giữ im lặng không có nghĩa là bạn không có gì để nói, mà là bạn cho rằng họ chưa sẵn sàng để nghe suy nghĩ của bạn.

Đừng bao giờ dùng suy nghĩ của mình để áp đặt hay nhìn người khác. Khi nhìn sự việc ở mỗi góc độ khác nhau mọi chuyện sẽ khác
– Khuyết Danh

Stay Hungry, Stay Foolish
Hãy cứ khát khao, Hãy cứ dại khờ
– Steve Jobs

Theo tâm lý học, giữ im lặng không có nghĩa là bạn không có gì để nói, mà là bạn cho rằng họ chưa sẵn sàng để nghe suy nghĩ của bạn.
– Khuyết Danh

Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.
Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy .
– Helen Keller

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *